Sobre Martela

Despois de gañar varios premios polos seus traballos fotográficos e proxectos audiovisuais, Rosa Taboada crea un espazo creativo como Virginia Woolf declara en “Nun cuarto propio”, dirixindo proxectos singulares e universais, pero tamén historias profundamente íntimas.